Advent je čas očakávania

Advent znamená pre nás výzvu k prebudeniu, výzvu neprespať veľkú príležitosť, ktorá sa nám núka, aby sme prestúpili z tmy do svetla, z noci do dňa.

Čas ticha.

Sadni si a ticho hľaď do tmavej noci.

1
1
z2

Pondelok 28. novembra 2016 – Verím?

By | Zamyslenia | No Comments

V priebehu storočí sa vyskytli tzv. “súkromné zjavenia”. Niektoré z nich uznala aj cirkevná autorita. Ich úlohou nie je dopĺňať Kristovo definitívne Zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinnom období. (KKC 67)

Verím?

Evanjelium: Mt 8, 5-11

Zamyslenie: Pokračovanie tohto evanjelia hovorí, ako Ježiš povedal stotníkovi, nech ide, že sa stane, ako uveril (Mt 8, 13). Stotník, rímsky vojak, UVERIL. Uveril, že Ježiš, ten židovský prorok, o ktorom všetci hovoria, dokáže uzdraviť. Uveril, že na Ježišovo slovo bude jeho sluha v poriadku. Ježiš je totiž sám Slovo. Cez Slovo nám každodenne vraví, že sa niet čoho báť, len mu stačí uveriť. Ako verím ja? Verím aj vtedy, keď sa na mňa dovalia ťažkosti, či sa poddám zúfalstvu? Verím, že na všetko nie som sám, či prepadnem sebaľútosti? Verím, že mi dal Ježiš večný život, alebo sa stále zbytočne strachujem o ten pozemský? Dnes nám Jeho Slovo hovorí, že On plní svoje Slovo. Hľadá a čaká len na to naše slovo: Verím, Pane. Čo mu dnes odpoviem?

Plug and Pray: Ježišu, verím Ti. Verím, že som drahý/á Tvojim očiam a že Ti na mne nesmierne záleží. Verím, že Tvoja Láska je večná a že ma neprestajne zahŕňa. Verím, že mám v Tebe večný život!

V akcii: Ak mi dnes príde nejaká ťažkosť do cesty, pokúsim sa povedať Bohu, že On je Vládcom môjho života a že mu dôverujem. Nebudem sa prehnane trápiť a snažiť všetko vyriešiť vlastnými silami, pozvem Boha do svojich trápení.

Bonus: Verím! https://www.youtube.com/watch?v=S5n1SUnyzGA

Lucy, Projekt Vianoce

28-11-2016

z1

Prvá adventná nedeľa – Pripravme sa!

By | Zamyslenia | No Comments

Máriino fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa. (Kardinál Joseph Ratzinger)

Evanjelium: Mt 24, 37-44 na Prvú adventnú nedeľu.

Zamyslenie: Advent znamená prípravu na Vianoce, začíname každoročne nový cirkevný rok. Evanjelista Matúš nám predkladá veľkú pravdu o druhom príchode Syna človeka. Používa pritom viacero pre nás trefných obrazov, za nimi sa však skrýva dôležité posolstvo o konci sveta, konci našich časov. Príde v čase, kedy ho ľudia nebudú očakávať, bez varovania ako povodeň, ktorá zmetie všetko, okrem niekoľkých. Taktiež zaznieva výzva na bdelosť.

Plug and Pray: Pane, prosím Ťa o bdelosť, o pripravenosť na posledný deň. Daj mi srdce citlivé na znamenia čias. Nedovoľ, aby som mal pozornosť upriamenú len na veci tohto sveta, ktoré by ma odháňali od duchovnej bdelosti.

V akcii: Bdelosť je od slova bdieť. Pokúsim sa tento týždeň vstať skôr a tráviť čas s Pánom a takto si pripraviť srdce na Pánov príchod.

Bonus: Koniec je nový začiatok. https://www.youtube.com/watch?v=qOEcXrl_N7Y

Dominik z Projekt Vianoce

27-11-2016

advent-kbs

Konferencia biskupov Slovenska pozýva do projektu adventných myšlienok

By | Zamyslenia | No Comments

Myšlienky od kardinálov, sv. Jána Pavla II. a iných osobností, ktoré boli vybrané pri príležitosti budúcoročného 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, môžu od Prvej adventnej nedele až do Štedrého dňa získať na e-mail všetci, ktorí sú prihlásení do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS). Cieľom tejto aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na sviatok narodenia Ježiša Krista. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú k tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke zamyslenia.kbs.sk (časť Registrácia). Tí, ktorí sa zapojili do posledného z projektov (v pôste 2016), sú už v novom automaticky prihlásení. Myšlienky budú v slovenskom jazyku. Myšlienky vybrala rehoľná sestra Hermana Matláková, bývalá koordinátorka Roka zasväteného života na Slovensku. Tí, čo nemajú možnosť dostávať zamyslenia na e-mail, ich nájdu aktualizovane každý deň na stránke projektu alebo na profile “Zamyslenia KBS” na sociálnej sieti Facebook.

Ide o projekt Konferencie biskupov Slovenska. V podobnom duchu sa projekt chystá už po ôsmy raz. Prvým z nich bola letná interaktívna duchovná podpora putovania relikvie sv. Cyrila v USA a Kanade (2013), ďalším zamyslenia na adventnú alebo vianočnú tému (2013). Neskôr to boli pôstne myšlienky súčasného Svätého Otca (2014), a potom adventné zamyslenia sv. Jána Pavla II. (2014). V rámci Roka zasväteného života sa konal Pôst zo zasvätenými (2015) a v rámci Svätého roku milosrdenstva Advent s Konferenciou biskupov Slovenska (2015). V rámci pôstu tohto roka (2016) to boli myšlienky so sv. Teréziou z Lisieux, ktorej relikvie putovali po Slovensku.

Navyše je možné sledovať adventné zamyslenia Projektu Vianoce a Adventu s rodinou.

12.12. (1)

Blahoslavená je tá, ktorá uverila

By | Zamyslenia | No Comments

Dnešné evanjelium nám ponúka príbeh stretnutia. Stretnutia dvoch žien, ktoré uverili Bohu. Len čo sa Mária dozvedela, že Alžbeta čaká dieťa, ponáhľala sa jej na pomoc. Sama bola v očakávaní, no i napriek tomu merala ďalekú cestu. A svojou prítomnosťou s Ježišom pod srdcom posväcovala Alžbetin dom. Mária sa ponáhľa na pomoc tebe i mne. Nezáleží na tom, či je cesta dlhá či namáhavá. Mária nemyslí na svoje pohodlie. Ponáhľa sa, aby pomohla. Zver jej svoje prosby, nech ich predloží svojmu Synovi. V Máriiných čistých svätých rukách vyznejú omnoho krajšie ako v mojich či tvojich. Alžbeta v nej spoznala „požehnanú medzi ženami“, matku Spasiteľa. Zver sa jej, ona sa o teba postará.

Read More

11.12.

Pískali sme vám, a netancovali ste

By | Zamyslenia | No Comments

Jedenásta kapitola evanjelia a Ježiša podľa predpovedí prorokov stále mnohí nespoznávajú. Dokonca i sám Ján Krstiteľ, ktorý na neho ukázal, pochybuje a posiela učeníkov, aby sa o tom presvedčil. Ježiš preto prirovnáva svojich súčasníkov k trucujúcim deťom. Odmietajú Jánovo pokánie i Ježišovu blahosklonnosť. Majú vlastnú predstavu o tom, ako bude Mesiáš vyzerať a ako bude konať. Možno je práve táto silná predstava tým, čo im bráni správne vnímať oba spôsoby ako im Boh vychádza v ústrety.

Read More

Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!