Druhá adventná nedeľa 4. decembra 2016 – On vás bude krstiť Duchom Svätým

By 5. december 2016 Zamyslenia No Comments
z8

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečná spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech v tvojom Nepoškvrnenom srdci zjaví pre všetkých svetlo Nádeje! (Svätý Ján Pavol II.)

Evanjelium: Mt 3, 1-12

Zamyslenie: V dnešnom evanjeliu sa stretávame s postavou Jána Krstiteľa ako predchodcom, ktorý ohlasuje príchod Ježiša Krista. Jána určite mnohí v tej dobe považovali za čudáka. Odev z ťavej srsti, kobylky, lesný med. Čo by sme si o ňom pomysleli dnes? A predsa ho brali vážne. Ohlasoval toho, ktorý mal prísť po ňom. Pripravoval cestu Pánovi a vyzýval ľud na pokánie. A oni chodili a dávali sa krstiť. V jednoduchosti, v rieke, bez akýchkoľvek papierov či prihlášok, v otvorenosti srdca. Pre mnohých tieto udalosti iste vyzerali ako senzácia. Prišli možno zo zvedavosti, nerozumeli Jánovým slovám, odvolávali sa na zákon.
Jánove slová sú aj dnes aktuálne pre každého jedného z nás. Príde ten, ktorý bude krstiť Duchom. Pripravme mu cestu vo svojom srdci, vyrovnajme chodníky našich vzťahov, závislostí, čohokoľvek, čo nám môže nejakým spôsobom brániť priblížiť sa k Nemu.

Plug and pray: Drahý Ježiš, pomôž mi dnes viac si uvedomiť, aký dôležitý je tvoj osobný príchod do môjho života, tvoje pôsobenie v ňom. Prosím ťa, ukáž mi, ako sa lepšie pripraviť na blížiace sa sviatky.

V akcii: Popros dnes Ježiša, aby ti presne ukázal, čo pre teba osobne znamená pripraviť mu cestu, povyrovnávať chodníky.

Bonus: Chcem byť Tvojim dielom. https://www.youtube.com/watch?v=dI9iLvsjYwE

4-12

About advent

Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!