Cieľom webového projektu advent.sk je upriamiť pozornosť na kresťanské prežívanie Adventu. V dnešnom uponáhľanom a materialistickom svete je ťažké upriamiť sa na hlboké prežívanie Adventu, ako čakanie na narodenie Ježiška. Táto webová stránka nie je zázračný liek na hlboké prežívanie Adventu. Ide skôr o malú pripomienku, čo je a čo nie je Advent. Tento web chce slúžiť aj malá pripomienka, že Advent predovšetkým kresťanský a duchovný rozmer. Keď sa táto pripomienka dostate len k pár desiatkam alebo stovkám ľudí, tak budeme radi.

Táto stránka ponúka informácie o Advente a adventné zamyslenia od viacerých tvorcov na jednom mieste. Advent.sk spravuje občianske združenie Christin. Otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenia môžete posielať na emailovú adresu christin@christin.sk.