Advent je očakávaním narodenia Ježiša. Je to čas, kedy sa môžeme pripraviť na túto významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce. Tento rok pripadá prvá adventná nedeľa a začiatok Adventu na 27.11.2016. V mnohých krajinách na svete sa Adventu nevenuje veľká pozornosť, lebo Advent nedokáže priniesť komerčný úspech ako Vianoce. Postupne sú ľudia v západnom svete unavení prebytkom a konzumom a znovu objavujú pravý zmysel Adventu a Vianoc.

S Adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie.

Nedeľa Krista Kráľa je ukončením cirkevného roka.

Adventné nedele:

Adventný veniec

Adventná svieca

Piesne (jednotný katolícky spevník, mládežnícke piesne)

Sviatosť zmierenia

Fialová liturgická farba

Adventné koncerty a podujatia

Adventné knihy

Adventné zamyslenia

Roráty

Adventný kalendár

Blahoželania a pohľadnice. Pápežské misijné diela ponúkajú možnosť podporiť prostredníctvom pohľadníc deti, seminaristov alebo misijné farnosti v Afrike.

Recepty

Vianočné trhy

Advent Challenge dorazil už aj na Slovensko a je ďalšou možnosťou ako dobre prežiť Advent. Skoré ranné vstávanie a modlitba budú zaručene dobrá voľba.

Adventný čaj