Advent je čas očakávania

Advent znamená pre nás výzvu k prebudeniu, výzvu neprespať veľkú príležitosť, ktorá sa nám núka, aby sme prestúpili z tmy do svetla, z noci do dňa.

Čas ticha.

Sadni si a ticho hľaď do tmavej noci.

1
1
zam18

Nedeľa 18. decembra 2016 – Zákon vs. Láska

By | Zamyslenia | No Comments

Na vrchu svojí kríž – cieľ a orientačný bod dejín. V kríži bola skaza premenená na spásu. (Kardinál Joseph Ratzinger)

Evanjelium: Mt 1,18-24

Zamyslenie: Spravodlivý človek nemal v Starom zákone význam morálne celistvej osoby. Písmo však pod pojmom spravodlivý človek chápe človeka verného Písmu a Mojžišovým predpisom. A Jozef bol spravodlivý človek. O tom svedčí aj skutočnosť, že nechcel vydať svoju manželku Máriu potupnej smrti ukameňovaním, pretože si myslel, že mu bola neverná. Pre svoju spravodlivosť sa Jozef napokon ocitá v kríze medzi zachovaním zákona a vlastným citom. Nechce Máriu udať, ale nepomýšľa si ju ani ponechať. Chce ju potajomky prepustiť. V Jozefovom srdci začína realizácia zákona „naštrbovať lásku“. V tomto okamihu zasahuje Duch Svätý a vraví mu, aby sa nebál prijať svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. Príchodom Ježiša medzi nás prichádza Láska prostredníctvom Ducha Svätého ako naplnenie Zákona: “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo”. Najprv láska, potom poslušnosť. Druhá je plodom prvej, nie naopak. Potrebujeme si to opakovať, lebo často, keď sa z nášho srdca vytráca láska, snažíme sa ju napodobňovať pravidlami. Pravidlá však ducha nezastúpia.

Plug and Pray: Pane, vďaka Ti, že si prišiel do môjho života ako milosrdný Boh a premáhaš moju pýchu láskou. Prepáč mi, prosím, že sa niekedy v skrytosti obávam, že predsa nie je možné, aby si ma miloval bez ohľadu na moje slabosti a hriechy. Daj mi denne pocítiť, že som pre Teba niekým drahým a vzácnym, a že neskonale túžiš po mojej spoločnosti. Amen.

V akcii: Budem sa snažiť prekonať strach z toho, že nie som dostatočne milovaný/á. Budem prosiť Pána za to, aby čím skôr odstránil nedostatok mojej viery v Jeho všemohúcnosť.

Bonus: Viem, že Tvoj Duch ma môže premeniť. https://www.youtube.com/watch?v=J7WJEbR8B98

Sloník

z14

Sobota 10. decembra 2016 – Prichádza…ale kto?

By | Zamyslenia | No Comments

Bola to materská ruka, ktorá viedla smer guľky a so smrťou zápasiaci pápež sa zastavil na prahu smrti. (Svätý Ján Pavol II.)

Evanjelium: Mt 17,10-13

Zamyslenie: Či už popri štúdiu alebo práci každý z nás prichádzame do kontaktu s ľuďmi. Ako človek, ktorý pracuje v obchode nikdy nevie, kedy príde niekto, kto mu „zničí“ jeho pekný deň. Veď stačí jedná veta a zrazu človek má hneď mizernú náladu. A niekedy zas stačí obyčajná maličkosť a hneď máme úsmev na tvári. Nikdy nevieme, ktorý človek bude ten, ktorý nás poteší. Aj dnešné evanjelium sa nás snaží povzbudiť a potešiť. Aj keď nevieme hodinu a dňa príchodu Božieho syna na tento svet, nám stačí jedna vec, a to mať radosť v srdci. Preto sa vynára otázka: Kto si ty? Ten čo dokáže zlepšiť náladu, alebo ten kto ju berie?

Plug and Pray: Pane, prosím ťa daj, aby očakávanie Tvojho príchodu ma neustále posilňovalo na tejto pozemskej púti, prehlbovalo moju vieru a povzbudzovalo v konaní činorodej lásky.

V akcii: Pokús sa dnes spraviť nejakú maličkosť, ktorá vyčarí úsmev na tvári. Venuj druhým aspoň trošku svojho času.

Bonus: Si pripravený na Pánov príchod? https://youtu.be/sp1hYaq5tQ8

Martin

z10

Utorok 6. decembra 2016 – Stratení a nájdení

By | Zamyslenia | No Comments

Pôsobenie Boha, ktorý je Pánom dejín a spoluzodpovednosť človeka v jeho dramatickej a plodnej slobode sú dva piliere, na ktorých sa budujú dejiny ľudstva. Panna Mária, ktorá sa zjavila vo Fatime, nám pripomína tieto zabudnuté hodnoty, túto budúcnosť človeka v Bohu, ktorej sme aktívnou a zodpovednou súčasťou. (Mons. Tarcisio Bertone)

Evanjelium: Mt 18, 12-14

Zamyslenie: Evanjelium sa začína slovami: „Čo myslíte?“… Čo myslíš ty? Čo myslím ja? Boh sa nás prostredníctvom tohto evanjelia pýta, čo si myslíme o jeho láske.
Nedávno sa mi sníval veľmi zaujímavý sen. Nachádzala som sa spolu s pár inými ľuďmi v nádhernom bielom zámku. Od všetkých stien sa odrážalo svetlo prenikajúce dovnútra veľkými strešnými oknami. Namiesto podlahy však bola voda, hlboká a nebezpečná. Vtedy nám akýsi hlas povedal, že kto je čistý, bez hriechu a teda svätý, nech po tej vode prejde ku nemu na opačný koniec zámku, ktorý bol však nedohľadne. Bála som sa, pretože som vedela, že som urobila veľa hriechov a aj napriek tomu, že som už bola po mnohých spovediach, stále v srdci bolo niečo, čo ma ťažilo. V momente keď som sa už-už odvážila vstúpiť na vodu, objavila sa tesne pod hladinou mramorová podlaha. Neváhali sme a všetci sme s obrovskou radosťou bežali po mokrej podlahe krížom cez zámok. Z konca si pamätám už len to príjemné teplo a radosť pred zobudením.
Boh od nás nechce, aby sme sa nikdy nestratili. Ani to od nás nečaká. Namiesto toho je takou podlahou, bez ktorej by naše hriešne duše nikdy nedosiahli cieľ. On je tým, čo potrebujeme na spasenie – Jeho milosrdenstvo, Jeho láska. Bez Neho by nikto z nás nedokázal kráčať po vode. Na to sme príliš ľudskí.

Plug and Pray: Drahý Môj Otec, Ty nechceš, aby zahynul čo len jediný z týchto najmenších. Vždy, keď zídem z cesty, Ty ma hľadáš, aby si ma priviedol späť. MŇA. Mňa obyčajného hriešnika, mňa zradcu, mňa prach a popol, mňa malé nič. Aj napriek tomu, že si niekedy myslím, aký skvelý človek som. Aj napriek tomu, že si niekedy myslím, že Ťa nepotrebujem. Aj napriek tomu, že o Tvojom milosrdenstve niekedy pochybujem. Ďakujem Ti za to, že mi dávaš pevnú zem pod nohami a napĺňaš ma svojou láskou. Prosím Ťa, pomôž mi, aby som nezabúdal/a na to, že bez Teba to nezvládnem a aby som bol/a ovcou, ktorá sa Tebou nechá nájsť.

V akcii: Popremýšľaj, koľkokrát Ti už Boh v živote podal pomocnú ruku. Napíš si na papier, čo všetko by si bez Neho inak nedokázal/a a v ťažkých, neistých chvíľach sa k tomu vráť.

Bonus: Som Tvoja ovečka s krídlami. https://www.youtube.com/watch?v=lyPpPVUI4-0

EmmaT.

 

z9

Pondelok 5. decembra 2016 – Viera, s ktorou sa oplatí kráčať

By | Zamyslenia | No Comments

A nehovorme, že to nás Boh takto trestá; naopak, sú to ľudia, ktorí sami pripravujú trest. Boh nás ustarostene upozorňuje a volá na správnu cestu, rešpektujúc slobodu, ktorú nám dal.

Evanjelium: Lk 5, 17-26

Zamyslenie: My ľudia často túžime vidieť obdivuhodné veci, ktoré sa pre nás stanú hodnotnými až vtedy, keď pošteklia naše zmysly. Veriť v niečo alebo v niekoho skôr, ako ho smieme vidieť, počuť, dotknúť sa ho, je pre nás veľmi ťažké. Ale zmysly sú klamlivé. Veď ak hluchý nepočuje spev vtákov, to ešte neznamená, že vtáci neexistujú. Alebo ak slepý nevidí východ slnka, to ešte neznamená, že na svete vládne len tma. Nakoľko môžeme veriť svojim zmyslom, že sú schopné zachytiť všetko? Neverme zmyslom, ale Bohu. Pretože, každý sa už sám v sebe sklamal, hľadajme oporu v Bohu. Poučme sa z viery od mužov z evanjelia, ktorí nepotrebovali dôkazy na to, aby uverili, že Pán má moc uzdraviť ochrnutého. Vďaka tejto veľkej viere ho boli schopní zniesť cez strechu k Ježišovi, bez ohľadu na veľkosť námah, ktoré vždy na ceste k Nemu čakajú.

Viera v Boha je krásna tým, že bez dôkazov existuje na svete najdlhšie.

Plug and Pray: Pane, moja viera nie je vždy príkladom ostatným. Keď Ťa nehľadám, strácam samého seba a všetko navôkol je zrazu náročnejšie. Prosím Ťa o silu, aby som bol schopný rozprávať sa o Tebe, čítať o Tebe, počúvať Ťa, zhovárať sa s Tebou vždy, keď mi to svedomie našepne. Jedine mojou snahou Ti budem bližšie. Prosím Ťa o požehnanie. Amen

V akcii: Pokús sa nájsť si dnes miesto (tichá izba, príroda, kostol), kde tvoj rozhovor s Bohom (stačí v krátkosti) bude o tvojej viere a On ti ukáže cestu. 

Bonus: Po Tebe túžim, Pane! https://www.youtube.com/watch?v=jQywM-QAiaw

Ajka

z8

Druhá adventná nedeľa 4. decembra 2016 – On vás bude krstiť Duchom Svätým

By | Zamyslenia | No Comments

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečná spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech v tvojom Nepoškvrnenom srdci zjaví pre všetkých svetlo Nádeje! (Svätý Ján Pavol II.)

Evanjelium: Mt 3, 1-12

Zamyslenie: V dnešnom evanjeliu sa stretávame s postavou Jána Krstiteľa ako predchodcom, ktorý ohlasuje príchod Ježiša Krista. Jána určite mnohí v tej dobe považovali za čudáka. Odev z ťavej srsti, kobylky, lesný med. Čo by sme si o ňom pomysleli dnes? A predsa ho brali vážne. Ohlasoval toho, ktorý mal prísť po ňom. Pripravoval cestu Pánovi a vyzýval ľud na pokánie. A oni chodili a dávali sa krstiť. V jednoduchosti, v rieke, bez akýchkoľvek papierov či prihlášok, v otvorenosti srdca. Pre mnohých tieto udalosti iste vyzerali ako senzácia. Prišli možno zo zvedavosti, nerozumeli Jánovým slovám, odvolávali sa na zákon.
Jánove slová sú aj dnes aktuálne pre každého jedného z nás. Príde ten, ktorý bude krstiť Duchom. Pripravme mu cestu vo svojom srdci, vyrovnajme chodníky našich vzťahov, závislostí, čohokoľvek, čo nám môže nejakým spôsobom brániť priblížiť sa k Nemu.

Plug and pray: Drahý Ježiš, pomôž mi dnes viac si uvedomiť, aký dôležitý je tvoj osobný príchod do môjho života, tvoje pôsobenie v ňom. Prosím ťa, ukáž mi, ako sa lepšie pripraviť na blížiace sa sviatky.

V akcii: Popros dnes Ježiša, aby ti presne ukázal, čo pre teba osobne znamená pripraviť mu cestu, povyrovnávať chodníky.

Bonus: Chcem byť Tvojim dielom. https://www.youtube.com/watch?v=dI9iLvsjYwE

4-12

z7

Sobota 3. decembra 2016 – Ukazujeme svetu Boha?

By | Zamyslenia | No Comments

Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie! Pokánie! Pokárie! (sestra Lucia)

Ukazujeme svetu Boha?

Evanielium: Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Zamyslenie: My kresťania vedieme proti svetu nerovný boj. Zatiaľ čo svet ponúka našim bratom a sestrám zážitky a skúsenosť (aj keď klamlivú a lacnú), my ponúkame slová a informácie. U prvých kresťanov išlo hlásanie evanjelia ruka v ruke so skúsenosťou a zážitkom: uzdravenie, oslobodenie, kriesenie. Tieto veci z Cirkvi nikdy nevymizli, ale sú zriedkavejšie. Potrebujeme dať svetu opäť POCÍTIŤ, čo je to Božia blízkosť, potrebujeme UKÁZAŤ, aké to je byť s Bohom, kráčať s ním. Naše svedectvo tiež nemá byť mierené len na ateistov a inovercov, ale aj na našich blížnych z Cirkvi, ktorí sa niekedy stratia alebo potrebujú povzbudenie v skúškach.

Plug and Pray: Pane, ty si dával svojim učeníkom moc robiť divy a zázraky, ktorými svedčili o tebe a priťahovali k tebe ľudí. Ukáž mi dary, ktoré si mi dal, a ktorými môžem pôsobiť na duše vo svete. Nauč ma spoznávať silu, ktorú od teba mám, a napĺňať ňou každé moje svedectvo o tebe.

V akcii: Predstav si, že máš priniesť Krista ľuďom, ale nesmieš rozprávať. Ktoré gestá by si použil/a? Úsmev, pohľad, tichý súhlas? Možno sa v rozhovore zastaneš niekoho, komu krivdia, alebo pozorne počúvaš, keď rozpráva. Alebo iným spôsobom dáš pocítiť, aké to je byť v prítomnosti Božieho človeka.

Bonus: Prinesme Krista svetu! https://www.youtube.com/watch?v=zr5Mc9sEah4

Iosephus

3-12

z6

Piatok 2. decembra 2016 – Otvor oči!

By | Zamyslenia | No Comments

Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nádeje a lásky! (Svätý Ján Pavol II.)

Evanjelium: Mt 9, 27-31

Zamyslenie: Ľudí v týchto dňoch trápi čiastočná slepota. Idú po ulici a nezabudnú skontrolovať svoj vzhľad v najbližšom výklade. Make-up, účes, oblečenie – všetko sedí. Ich oči pritom stihnú zazrieť všetky zľavy a výhodné ponuky, a keď kútikom oka zazrú najbližší bankomat, všetko je v poriadku. Kráčajú ďalej, pri schodoch stojí bezdomovec a predáva časopis. Zrazu sa niečo stane a zahmlieva sa im pred očami. Keď nastúpia do autobusu, hmla je už taká silná, že im nedovolí vidieť starenku, ktorá stojí vedľa ich sedadla. A kým prídu domov, úplná slepota im zabráni vidieť nahromadené riady v dreze či nevynesené smeti. Našťastie bol ale vynájdený liek! Má ho u seba Ježiš a dávkovanie je jednoduché – stačí uveriť.

Plug and Pray: Pane, chcem vidieť. Chcem byť citlivý na potreby druhých a zabúdať na vlastné. Verím, že môžeš uzdraviť moju slepotu. Pomôž mi v tomto adventnom období otvárať oči pre pomoc druhým, pre pravidelnú modlitbu a duchovný rast. Áno, Pane, verím, že Ty ma môžeš uzdraviť!

V akcii: Otvorím oči pre potreby druhých.

Bonus: Otvor mi oči, Duch Svätý! https://www.youtube.com/watch?v=ZGeiSnEi2ck

Ivka

2-12

z5

Štvrtok 1. decembra 2016 – Keď príde dážď, veľké vody a víchrica

By | Zamyslenia | No Comments

Ako hlboko cítime potrebu zasvätenia ľudstva a sveta: pre náš súčasný svet v jednote so samým Kristom! Na Kristovom vykupiteľskom diele má mať svet účasť prostredníctvom Cirkvi.
(Svätý Ján Pavol II.)

Keď príde dážď, veľké vody a víchrica

Evanjelium: Mt 7,21. 24 – 27

Zamyslenie: Toto podobenstvo každý z nás už čítal a počul určite veľakrát. Avšak zamyslel si sa niekedy, čo môže byť pre Teba osobne dážď, prívaly vôd či víchrica? Dnešným evanjeliom chce možno Ježiš, aby si si konkrétne vo svojom živote uvedomil, čo môže Teba zasiahnuť ako dážď, veľké vody či víchrica – možno Tvoje opakujúce sa hriechy, z ktorých sa často spovedáš a nie a nie sa ich zbaviť? Alebo Tvoja pohodlnosť, ktorá nikdy nepustí starších ľudí sadnúť v električke na Tvoje miesto; možno Tvoje večné zápasy o čistotu vo vzťahu; Tvoj klebetný jazyk, ktorý si tak rád/rada pustíš „na špacír“ pri najbližšej príležitosti… Aby Tvoj dom obstál, musí byť postavený na pevných základoch a Ty musíš byť pripravený zvládnuť nápory Zlého, ktorý bude útočiť, aby Ťa neprekvapil.

Na začiatku adventu si daj jedno predsavzatie, že chceš seba samého lepšie spoznať a vyhýbať sa príležitostiam, ktoré Tebou zmietajú v búrkach Tvojho života.

Plug and Pray: Pane, prosím Ťa, daj mi silu budovať svoj duchovný život na pevnej skale, ktorou si Ty sám. Pomáhaj mi počas adventu dobre pripraviť svoje srdce na Tvoj príchod, aby som sa plnením Tvojej vôle mohol/mohla radovať zo života. Amen!

V akcii: Pri dnešnom večernom spytovaní svedomia sa budem viac pýtať Pána na moje slabšie stránky a dám si jeden konkrétny cieľ, ako začať bojovať.

Bonus: Skús sa započúvať do piesne a načerpaj silu a chuť bojovať proti všetkému zlu, ktoré Ťa privádza do búrok a nečasov Tvojich dní: https://www.youtube.com/watch?v=HZ-KhJi4YMU

Moni

1-12

z4

Streda 30. novembra 2016 – Celkom obyčajní rybári

By | Zamyslenia | No Comments

Nadprirodzené zjavenia a znamenia poznačujú dejiny, vstupujú živo do ľudského konania a prevádzajú putovanie sveta, prekvapujúc veriacich i neveriach. Tieto prejavy, ktoré nesmú protirečiť obsahu viery, musia smerovať k ústrednému bodu Kristovej zvesti; k láske Otca, ktorá vzbudzuje v ľuďoch obrátenie a dáva milosť, aby sme sa mu zverili so synovskou oddanosťou. (Kardinál Joseph Ratzinger)

Evanjelium: Mt 4, 18-22

Zamyslenie: Každý z nás má alebo sa pripravuje na nejakú prácu, ktorú si vybral. Aj do nášho života – ako do života apoštolov – prichádza Ježiš a povoláva nás, aby sme ho nasledovali, a tým dáva našej práci nový rozmer. Zrazu to nie je len práca, povolanie, ale poslanie. Bez Ježiša boli apoštoli len rybári, ale keď ho nasledovali, stali sa rybármi ľudí. Vidíš ten rozdiel?

Plug and Pray: Drahý Ježiš, aj mňa si povolal, aby som vo všetkom, čo robím, nasledoval Teba. Pane, buď prosím v mojich myšlienkach, slovách, aby slúžili Tebe na slávu. Amen.

V akcii: Pozvi Ježiša do svojho povolania a nielen tam, ale do všetkého, čo robíš, a uvidíš ten rozdiel.
Bonus: Aj pri piesni si môžeš bližšie predstaviť, ako si ťa Pán povolal tak, ako si povolal nášho drahého sv. Jána Pavla II. https://www.youtube.com/watch?v=gfPmrSxL3_g

Rút

30-11-2016

 

 

z3

Utorok 29. novembra 2016 – Umenie žasnúť

By | Zamyslenia | No Comments
Chápať znamenia časov znamená chápať naliehavosť pokánia – obrátenia – viery. Toto je správna odpoveď v historickom okamihu. (Kardinál Joseph Ratzinger)
Evanjelium: Lk 10,21-24
Zamyslenie: Táto stať evanjelia sa nachádza u Lukáša hneď po tom, ako sa apoštoli vrátili z cesty, na ktorú ich poslal Ježiš, a boli natešení, lebo videli veľké zázraky, ktoré sa diali v Jeho mene. Ježiš žasol s nimi a zaplesal v Duchu Svätom. Žasne nad tým, ako si Boh vybral ľudí z národa, aby im ukázal, že pred nimi stojí Boží syn. Prečo práve títo ľudia? Lebo mali jednoduché srdce. Srdce, ktoré bolo ochotné vidieť Boha.
Čisté a pokorné srdce vie žasnúť a vidieť to, čo iní nedokážu, a to je aj podnet pre nás. Vrátiť si do srdca čistotu a jednoduchosť, ktorú nám tento svet berie. Vieme sa naučiť rôzne poučky, teórie. Na youtube si vieme naštudovať rôzne postupy a vidieť ako veci pracujú. Dokážeme si vygoogliť odpoveď na takmer každú otázku, ale Boh nechce komplikované veci. On stvoril veci jednoduché. Preto si aj my odpovedzme na jednoduchú otázku: Kto je Boh?
Kde ja vidím Boha v mojom živote? Ježiš dnes dodáva: „Blahoslavené oči, ktoré vidia to, čo vidíte vy. Lebo … Mnohí chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nepočuli, a počuť, čo počúvate vy, ale nepočuli.“ Mali by sme si ceniť a vážiť si, že si nás Boh vybral, aby sme žili iní život. Život s upätým pohľadom na neho. Život s jednoduchým a pokorným srdcom, aby druhí cez nás spoznávali Krista.Plug and Pray: Pane, daj mi, dnes milosť jednoduchosti srdca, aby som dokázal v úvode tohto adventu nastaviť srdce k Tebe a nezamotával sa v teóriách, ale hľadal Tvoju tvár a Tvoju jednoduchosť. Pane, daj mi srdce čisté a pokorné, aby som vedel žasnúť nad Tvojimi dielami v mojom živote. AMENV akcii: Dnes sa zastav. Je začiatok adventu, tak oceň, že Ježiš chce, aby si žasol nad tým ako Boh koná v Tvojom živote. Ak si sa ešte neobzrel za minulým rokom, nájdi si chvíľku (doma, v autobuse, cez prestávku, …) aby si našiel nejaký krásny okamih dotyku Boha. Poďakuj mu za to a uvidíš, že aj ty zaplesáš v Duchu.

Bonus: Žasnime dnes kúsok nad krásou stvorenia. Stačí drobné zastavenie sa a obzretie sa vôkol seba nad krásou Boha, ktorá je okolo nás ako v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=MqEhCFCCUSE

jozkof

29-11-2016
Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!