Utorok 29. novembra 2016 – Umenie žasnúť

By 29. november 2016 Zamyslenia No Comments
z3
Chápať znamenia časov znamená chápať naliehavosť pokánia – obrátenia – viery. Toto je správna odpoveď v historickom okamihu. (Kardinál Joseph Ratzinger)
Evanjelium: Lk 10,21-24
Zamyslenie: Táto stať evanjelia sa nachádza u Lukáša hneď po tom, ako sa apoštoli vrátili z cesty, na ktorú ich poslal Ježiš, a boli natešení, lebo videli veľké zázraky, ktoré sa diali v Jeho mene. Ježiš žasol s nimi a zaplesal v Duchu Svätom. Žasne nad tým, ako si Boh vybral ľudí z národa, aby im ukázal, že pred nimi stojí Boží syn. Prečo práve títo ľudia? Lebo mali jednoduché srdce. Srdce, ktoré bolo ochotné vidieť Boha.
Čisté a pokorné srdce vie žasnúť a vidieť to, čo iní nedokážu, a to je aj podnet pre nás. Vrátiť si do srdca čistotu a jednoduchosť, ktorú nám tento svet berie. Vieme sa naučiť rôzne poučky, teórie. Na youtube si vieme naštudovať rôzne postupy a vidieť ako veci pracujú. Dokážeme si vygoogliť odpoveď na takmer každú otázku, ale Boh nechce komplikované veci. On stvoril veci jednoduché. Preto si aj my odpovedzme na jednoduchú otázku: Kto je Boh?
Kde ja vidím Boha v mojom živote? Ježiš dnes dodáva: „Blahoslavené oči, ktoré vidia to, čo vidíte vy. Lebo … Mnohí chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nepočuli, a počuť, čo počúvate vy, ale nepočuli.“ Mali by sme si ceniť a vážiť si, že si nás Boh vybral, aby sme žili iní život. Život s upätým pohľadom na neho. Život s jednoduchým a pokorným srdcom, aby druhí cez nás spoznávali Krista.Plug and Pray: Pane, daj mi, dnes milosť jednoduchosti srdca, aby som dokázal v úvode tohto adventu nastaviť srdce k Tebe a nezamotával sa v teóriách, ale hľadal Tvoju tvár a Tvoju jednoduchosť. Pane, daj mi srdce čisté a pokorné, aby som vedel žasnúť nad Tvojimi dielami v mojom živote. AMENV akcii: Dnes sa zastav. Je začiatok adventu, tak oceň, že Ježiš chce, aby si žasol nad tým ako Boh koná v Tvojom živote. Ak si sa ešte neobzrel za minulým rokom, nájdi si chvíľku (doma, v autobuse, cez prestávku, …) aby si našiel nejaký krásny okamih dotyku Boha. Poďakuj mu za to a uvidíš, že aj ty zaplesáš v Duchu.

Bonus: Žasnime dnes kúsok nad krásou stvorenia. Stačí drobné zastavenie sa a obzretie sa vôkol seba nad krásou Boha, ktorá je okolo nás ako v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=MqEhCFCCUSE

jozkof

29-11-2016

About advent

Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!