Pondelok 28. novembra 2016 – Verím?

By 28. november 2016 Zamyslenia No Comments
z2

V priebehu storočí sa vyskytli tzv. “súkromné zjavenia”. Niektoré z nich uznala aj cirkevná autorita. Ich úlohou nie je dopĺňať Kristovo definitívne Zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinnom období. (KKC 67)

Verím?

Evanjelium: Mt 8, 5-11

Zamyslenie: Pokračovanie tohto evanjelia hovorí, ako Ježiš povedal stotníkovi, nech ide, že sa stane, ako uveril (Mt 8, 13). Stotník, rímsky vojak, UVERIL. Uveril, že Ježiš, ten židovský prorok, o ktorom všetci hovoria, dokáže uzdraviť. Uveril, že na Ježišovo slovo bude jeho sluha v poriadku. Ježiš je totiž sám Slovo. Cez Slovo nám každodenne vraví, že sa niet čoho báť, len mu stačí uveriť. Ako verím ja? Verím aj vtedy, keď sa na mňa dovalia ťažkosti, či sa poddám zúfalstvu? Verím, že na všetko nie som sám, či prepadnem sebaľútosti? Verím, že mi dal Ježiš večný život, alebo sa stále zbytočne strachujem o ten pozemský? Dnes nám Jeho Slovo hovorí, že On plní svoje Slovo. Hľadá a čaká len na to naše slovo: Verím, Pane. Čo mu dnes odpoviem?

Plug and Pray: Ježišu, verím Ti. Verím, že som drahý/á Tvojim očiam a že Ti na mne nesmierne záleží. Verím, že Tvoja Láska je večná a že ma neprestajne zahŕňa. Verím, že mám v Tebe večný život!

V akcii: Ak mi dnes príde nejaká ťažkosť do cesty, pokúsim sa povedať Bohu, že On je Vládcom môjho života a že mu dôverujem. Nebudem sa prehnane trápiť a snažiť všetko vyriešiť vlastnými silami, pozvem Boha do svojich trápení.

Bonus: Verím! https://www.youtube.com/watch?v=S5n1SUnyzGA

Lucy, Projekt Vianoce

28-11-2016

About advent

Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!