Nezabúdajme na slová svätého Jána z Kríža: na sklonku života budeme súdení podľa miery našej lásky. (Misericordiae Vultus, 15)

Pondelok 14. decembra

About advent

Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!