Blahoslavená je tá, ktorá uverila

By 12. december 2015 Zamyslenia No Comments
12.12. (1)

Dnešné evanjelium nám ponúka príbeh stretnutia. Stretnutia dvoch žien, ktoré uverili Bohu. Len čo sa Mária dozvedela, že Alžbeta čaká dieťa, ponáhľala sa jej na pomoc. Sama bola v očakávaní, no i napriek tomu merala ďalekú cestu. A svojou prítomnosťou s Ježišom pod srdcom posväcovala Alžbetin dom. Mária sa ponáhľa na pomoc tebe i mne. Nezáleží na tom, či je cesta dlhá či namáhavá. Mária nemyslí na svoje pohodlie. Ponáhľa sa, aby pomohla. Zver jej svoje prosby, nech ich predloží svojmu Synovi. V Máriiných čistých svätých rukách vyznejú omnoho krajšie ako v mojich či tvojich. Alžbeta v nej spoznala „požehnanú medzi ženami“, matku Spasiteľa. Zver sa jej, ona sa o teba postará.

Plug and pray: Drahý Ježiš, daj mi zakúsiť radosť zo stretnutia s tvojou matkou Máriou, akú pocítila Alžbeta. Daj mi srdce, ktoré ju bude viac milovať a uč ma dôverovať jej. Pretože práve cez ňu sa dostávam bližšie k tebe.

V akcii: Pomodli sa dnes druhý desiatok radostného ruženca a pros Máriu, aby si sa skrze ňu dostal bližšie k Ježišovmu srdcu.

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=GGduycSOQRM

Evanjelium: Lk 1, 39-47

About advent

Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!