Projekt Vianoce

12.12. (1)

Blahoslavená je tá, ktorá uverila

By | Zamyslenia | No Comments

Dnešné evanjelium nám ponúka príbeh stretnutia. Stretnutia dvoch žien, ktoré uverili Bohu. Len čo sa Mária dozvedela, že Alžbeta čaká dieťa, ponáhľala sa jej na pomoc. Sama bola v očakávaní, no i napriek tomu merala ďalekú cestu. A svojou prítomnosťou s Ježišom pod srdcom posväcovala Alžbetin dom. Mária sa ponáhľa na pomoc tebe i mne. Nezáleží na tom, či je cesta dlhá či namáhavá. Mária nemyslí na svoje pohodlie. Ponáhľa sa, aby pomohla. Zver jej svoje prosby, nech ich predloží svojmu Synovi. V Máriiných čistých svätých rukách vyznejú omnoho krajšie ako v mojich či tvojich. Alžbeta v nej spoznala „požehnanú medzi ženami“, matku Spasiteľa. Zver sa jej, ona sa o teba postará.

Read More

11.12.

Pískali sme vám, a netancovali ste

By | Zamyslenia | No Comments

Jedenásta kapitola evanjelia a Ježiša podľa predpovedí prorokov stále mnohí nespoznávajú. Dokonca i sám Ján Krstiteľ, ktorý na neho ukázal, pochybuje a posiela učeníkov, aby sa o tom presvedčil. Ježiš preto prirovnáva svojich súčasníkov k trucujúcim deťom. Odmietajú Jánovo pokánie i Ježišovu blahosklonnosť. Majú vlastnú predstavu o tom, ako bude Mesiáš vyzerať a ako bude konať. Možno je práve táto silná predstava tým, čo im bráni správne vnímať oba spôsoby ako im Boh vychádza v ústrety.

Read More

obrazok 283

Kto má uši, nech počúva!

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: Práve som si uvedomil, ako veľmi nášmu Bohu záleží na tom, aby sme boli šťastní. Chce, aby sme vedeli, že mu na nás záleží, chce, aby sme Jeho hlas počuli. Už od čias Abraháma k nám hovorí cez prorokov a svätcov. Posiela živých svedkov, ktorí robia divy a prorokujú v Jeho mene.

Read More

obrazok 160

Relax, ktorý ponúka nebo

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: Stred týždňa, čakanie na piatok. Koľkí z nás chodia so zvesenou hlavou a na otázku Ako sa máš? odpovedajú: „Som unavený. Nevládzem. Už nemám síl.“ Dnešná doba je ako nezastavujúci sa kolotoč. Zo všetkých strán nás niečo manipuluje, niečo súri, niečo nám kradne čas. Niečo nám kradne seba samého. Nevieme, čo znamená ticho. Boh má na chorobu dnešnej doby jeden účinný liek. Vraví, že jeho bremeno je ľahké. A dokonca jarmo príjemné. Čože? Veď po tom prahneme z hĺbky našej duše! Pokoj! To je to, čo dnešný človek chce.

Read More

obrazok 319

Lebo Bohu nič nie je nemožné

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: Boh má s každým svoj plán. Chce cez nás zachraňovať ľudí okolo nás. Ježiš neprišiel na tento svet, aby sme mu slúžili, ale preto, aby nám dal večný život. Aby sme mohli dať Ježišovi svoj život, musíme Ho najskôr spoznať, aby sme vedeli, komu sa chceme odovzdať.

Read More

obrazok 227

No problem, Jesus

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: Zasa toľko práce. Zasa nestíham odpísať na maily. Povinnosti sa kopia. A vôbec neviem, čo so mnou bude o dva roky. Čo bude v škole? Čo tento vzťah? A čo tamten? Kde je moja budúcnosť? Prečo je to takto?

Read More

obrazok 017

Pripravme cestu Pánovi!

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: V dnešnom evanjeliu okrem historického zaradenia povolania Jána Krstiteľa zaznievajú aj tieto slová, ktoré sú citátom proroka Izaiáša: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Pred každou významnou udalosťou je mnoho prípravy. Pred návštevou prezidenta červený koberec, mnoho ochrankárov. Doma pred príchodom návštevy zase upratujeme v dome alebo byte, aby sa návšteva cítila príjemne. Niečo podobné by sme mali aj my sami urobiť vo svojom vnútri. Znížiť kopec pýchy, vyplniť prázdnotu Bohom, pokrivené svedomie a aj medziľudské vzťahy zase narovnať vo sviatosti zmierenia. Aby Pán prišiel do pekného vyzdobeného domu nášho srdca. Aj my sme povolaní k tomu, aby sme po vzore Jána Krstiteľa išli a ohlasovali príchod Kráľa Kráľov.

Read More

obrazok 005

Byť na to sám nie je cool!

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: Čo si neurobíš, to nemáš. Alebo: čo chceš urobiť poriadne, urob si sám. Čistý individualizmus! A aj Ježiš si to tak mohol nastaviť v živote. Mohol sám chodiť po všetkých mestách a dedinách a možno by mal ešte lepšie meno v spoločnosti, keby so sebou nebral všade tých svojich učeníkov a rôznych žobrákov. A práve v tomto bode ťa Ježiš zastaví a zmení ti pohľad na podstatu kresťanstva. Ježiš vyzýva na spoluprácu, Ježiš volá: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy.“ Matúš potom v evanjeliu pokračuje vymenovaním dvanástich apoštolov. Ježiš dobre poznal silu spoločenstva, že viacerým to lepšie ide, vedia sa podržať alebo pochopiť.

Read More

obrazok 048

Pán príde s mocou a osvieti zrak svojich služobníkov

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: V dnešnom evanjeliu kladie Ježiš priamu otázku: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Slepci uverili a Ježiš im vrátil zrak. Ktovie, či ho viac trápila ich duševná alebo fyzická slepota. Nepochybne uzdravil obe. Pretože je Pánom nad každou chorobou, duševnou i fyzickou. Môže ťa vytrhnúť z akejkoľvek biedy, ktorú teraz prežívaš, z temnoty akéhokoľvek hriechu, hoci si už stratil nádej na uzdravenie.

Read More

3.12.

Zatiahni na hlbinu

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi… Ktoré slová to Ježiš myslí? Má na mysli slová o plnení Božej vôle? Ktorý hlupák by vedel, čo má robiť a nerobil tak? Ktorý hlupák by si postavil dom na piesku? Veď je to úplne nelogické – sám dobre vie, že čochvíľa spadne. Na druhej strane – postaviť dom na piesku a nehľadať pevné základy je rýchle riešenie a víchrica možno ani nepríde.

Read More

Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!