Advent je čas očakávania

Advent znamená pre nás výzvu k prebudeniu, výzvu neprespať veľkú príležitosť, ktorá sa nám núka, aby sme prestúpili z tmy do svetla, z noci do dňa.

Čas ticha.

Sadni si a ticho hľaď do tmavej noci.

1
1
obrazok 283

Kto má uši, nech počúva!

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: Práve som si uvedomil, ako veľmi nášmu Bohu záleží na tom, aby sme boli šťastní. Chce, aby sme vedeli, že mu na nás záleží, chce, aby sme Jeho hlas počuli. Už od čias Abraháma k nám hovorí cez prorokov a svätcov. Posiela živých svedkov, ktorí robia divy a prorokujú v Jeho mene.

Read More

obrazok 160

Relax, ktorý ponúka nebo

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: Stred týždňa, čakanie na piatok. Koľkí z nás chodia so zvesenou hlavou a na otázku Ako sa máš? odpovedajú: „Som unavený. Nevládzem. Už nemám síl.“ Dnešná doba je ako nezastavujúci sa kolotoč. Zo všetkých strán nás niečo manipuluje, niečo súri, niečo nám kradne čas. Niečo nám kradne seba samého. Nevieme, čo znamená ticho. Boh má na chorobu dnešnej doby jeden účinný liek. Vraví, že jeho bremeno je ľahké. A dokonca jarmo príjemné. Čože? Veď po tom prahneme z hĺbky našej duše! Pokoj! To je to, čo dnešný človek chce.

Read More

obrazok 319

Lebo Bohu nič nie je nemožné

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: Boh má s každým svoj plán. Chce cez nás zachraňovať ľudí okolo nás. Ježiš neprišiel na tento svet, aby sme mu slúžili, ale preto, aby nám dal večný život. Aby sme mohli dať Ježišovi svoj život, musíme Ho najskôr spoznať, aby sme vedeli, komu sa chceme odovzdať.

Read More

obrazok 227

No problem, Jesus

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: Zasa toľko práce. Zasa nestíham odpísať na maily. Povinnosti sa kopia. A vôbec neviem, čo so mnou bude o dva roky. Čo bude v škole? Čo tento vzťah? A čo tamten? Kde je moja budúcnosť? Prečo je to takto?

Read More

obrazok 017

Pripravme cestu Pánovi!

By | Zamyslenia | No Comments

Zamyslenie: V dnešnom evanjeliu okrem historického zaradenia povolania Jána Krstiteľa zaznievajú aj tieto slová, ktoré sú citátom proroka Izaiáša: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Pred každou významnou udalosťou je mnoho prípravy. Pred návštevou prezidenta červený koberec, mnoho ochrankárov. Doma pred príchodom návštevy zase upratujeme v dome alebo byte, aby sa návšteva cítila príjemne. Niečo podobné by sme mali aj my sami urobiť vo svojom vnútri. Znížiť kopec pýchy, vyplniť prázdnotu Bohom, pokrivené svedomie a aj medziľudské vzťahy zase narovnať vo sviatosti zmierenia. Aby Pán prišiel do pekného vyzdobeného domu nášho srdca. Aj my sme povolaní k tomu, aby sme po vzore Jána Krstiteľa išli a ohlasovali príchod Kráľa Kráľov.

Read More

Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!