Prvá adventná nedeľa – Pripravme sa!

By 27. november 2016 Zamyslenia No Comments
z1

Máriino fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa. (Kardinál Joseph Ratzinger)

Evanjelium: Mt 24, 37-44 na Prvú adventnú nedeľu.

Zamyslenie: Advent znamená prípravu na Vianoce, začíname každoročne nový cirkevný rok. Evanjelista Matúš nám predkladá veľkú pravdu o druhom príchode Syna človeka. Používa pritom viacero pre nás trefných obrazov, za nimi sa však skrýva dôležité posolstvo o konci sveta, konci našich časov. Príde v čase, kedy ho ľudia nebudú očakávať, bez varovania ako povodeň, ktorá zmetie všetko, okrem niekoľkých. Taktiež zaznieva výzva na bdelosť.

Plug and Pray: Pane, prosím Ťa o bdelosť, o pripravenosť na posledný deň. Daj mi srdce citlivé na znamenia čias. Nedovoľ, aby som mal pozornosť upriamenú len na veci tohto sveta, ktoré by ma odháňali od duchovnej bdelosti.

V akcii: Bdelosť je od slova bdieť. Pokúsim sa tento týždeň vstať skôr a tráviť čas s Pánom a takto si pripraviť srdce na Pánov príchod.

Bonus: Koniec je nový začiatok. https://www.youtube.com/watch?v=qOEcXrl_N7Y

Dominik z Projekt Vianoce

27-11-2016

About advent

Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!