Cirkvi vraj chýba láskavosť a milosrdenstvo. V skutočnosti sa však materské cítenie Cirkvi nedá odlúčiť od jej učiteľského poslania, čo vždy musí plniť ako verná nevesta Krista, ktorý sám je pravdou. (Veritatis Splendor, 94)

3. adventná nedeľa 13. decembra

About advent

Chceš prežiť Advent lepšie? Sleduj Advent na Facebooku!